09128888903

24 ساعته - 7 روز هفته

sales@samcotools.com

پاسخ توسط کارشناسان فروش

قالب لغزنده

قالب لغزنده چیست؟

نکات حائز اهمیت در اجرای قالب‌های لغزنده

الزامات سیستم قالب لغزنده

 

قالب لغزنده

مبانی کلی طراحی این سیستم مطابق با ساختمان‌های بتن آرمه از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شیوه اجرای آن به روش قالب‌های یکپارچه دیوار و استفاده از میز پرنده برای قالب بندی یکپارچه سقف انجام می‌شود.

قالب‌های لغزنده قائم

بتن‌ریزی با قالب لغزنده عمودی به صورت است که قالب به ارتفاع 1 تا 1.5 متر در فواصل زمانی متناوب به بالا کشیده می‌شود.

در ضمن بالا رفتن قالب عملیات های بتن ریزی و آرماتوربندی انجام شده و به صورت ممتد مخلوط بتن از بالا به درون قالب ریخته شده و ضمن حرکت قالب به سمت بالا بتن سخت شده و از قسمت پایین قالب جدا می‌شود.

از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است سرعت حرکت قالب است. باید به طوری تنظیم شود که بتن زمان مناسب برای سخت شدن را داشته باشد و هنگام خارج شدن از قالب تحمل وزن خود و همچنین مقاومت لازم را داشته باشد.

انواع جک‌های موجود شامل: سیستم هیدرولیکی، هوای فشرده، الکتریکی، دستی هستند. باید اشاره کرد که جک‌های هیدرولیکی و هوای فشرده بسیار اقتصادی و به‌صرفه است.

مزیت‌های قالب لغزنده

با استفاده از روش قالب لغزنده بسیاری از داربست بندی‌های اطراف سازه حذف گردید. با این سیستم قالب‌بندی سرعت اجرای سازه بتنی افزایش یافت و نمای بهتری برای سازه ایجاد گردید.

 

 

قالب بندی

بتن ریزی

جداکردن قالب